OVER

De basis voor BlueDrop werd ruim een halve eeuw geleden gelegd. Via verschillende opleidingen en omzwervingen kwamen de grondleggers van BlueDrop in 1981 bij de NOS in dienst. De één bij radio,  de ander bij TV. In 1997 kwamen zij elkaar voor het eerst te spreken. Van midden 1997 tot eind 2000 vormden ze het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van het NOB, het facilitaire bedrijf van wat in de jaren tachtig nog NOS heette. Aan ruim drie jaar ondernemingsraad werden nog twee jaar management en projectleiding van één van de bedrijfsonderdelen van het NOB, het Copycenter,  toegevoegd. In 2003, na een gelijktijdig vertrek van het MediaPark, ontstond het idee om het “oude” werk – het maken van mooi beeld en geluid – weer op te pakken. Het eerste project, waarbij tegelijk kon worden afgetast of de terugkeer naar het audiovisuele verleden wel een goede keuze was, vond plaats in de sloppenwijken van Manilla. Het Studiefonds Filipijnse Kinderen zette zich met microdonaties in voor kinderen uit de sloppenwijken. De donaties hielpen de kinderen om de schoolopleiding af te maken en voorkwamen een leven in armoede en/of criminaliteit. SFK had al verschillende successen behaald, maar had toch ook behoefte aan een video impressie, om sponsors en donateurs een beeld te geven van wat er met de donaties gebeurde. Twee weken in de sloppenwijken van Manilla en diverse interviews met betrokkenen leverden ruim twintig uur videomateriaal, waarvan uiteindelijk een montage van krap twintig minuten is gemaakt. De productie kreeg de naam: EEN DRUPPEL. Ontleend aan een fragment uit de minidocumentaire.

En aan de naam EEN DRUPPEL hebben we uiteindelijk onze bedrijfsnaam BLUEDROP  te danken.